# ارزشیابی_توصیفی

راهنمای اجرای آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

بسمه تعالی راهنمای اجرای آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی از زمان شکل گیری نظام آموزش رسمی در ایران،کمتر شاهد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید